Cena ruskog gasa za Srbiju previsoka Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da bi cena gasa iz Rusije mogla biti niža od sadašnjih 475 USD za 1.000 kubika. Pomoćnik ministra energetike Petar Stanojević pominje cenu od 488 USD. Cena za Srbiju je između 20 i 30 USD niža nego za druge države Evrope, kaže ministar rudarstva Milan Bačević.