Potrebna inicijativa za hitnu reviziju Ustava


Srbija je nedovršena država, institucije i pravo su samo fasada, državni vrh doprinosi haosu, a rešenje je revizija Ustava kaže politikolog Vladimir Pavićević. "Kako bismo uredili državu i stanje nereda zamenili vladavinom prava, potrebna je inicijativa za što hitniju reviziju Ustava. To ne znači da prekosutra treba da stvorimo novi tekst, već da danas otvorimo raspravu o tom pitanju", rekao je predsednik Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji u emisiji "Hoću da znam" na televiziji B92.

Pavićević smatra da je u Srbiji teško pronaći logiku u političkim procesima i da je svima koji se bave time teško smestiti te procese u neke modele ili matrice.

"Mi u 2013. imamo Ustav usvojen 2006. godine, a živimo u neustavnom stanju, imamo zakone koji se stalno usvajaju u parlamentu, a živimo u jednom nepravnom stanju. Živimo u stanju pravnog nereda. Pitanje je da li možemo da izađemo iz te dezorijentisanosti", smatra Pavićević.

On dodaje da je najbolji primer za ilustraciju takvog stanja sam Ustav, za koji kaže da je "telefonski, privremeni i krnji".

"Postoje feleri i u proceduri njegovog usvajanja, zbog zaobilaženja institucija, ali ima mnogih manjkavosti i oko meritornih pitanja - regulisanja države, granice, korpusa ljudskih prava, ima u tekstu i brojnih kontradiktornosti", rekao je Pavićević.

Stručnjaci su zato ocenili da je tekst nepopravljiv, ističe Pavićević, i dodaje da je zato neophodno da se u Srbiji pristupi procesu revizije.

"Problematično je i samo pitanje legaliteta Ustava, iako su legalisti oni koji ga najviše brane i svrstavaju se u redove ustavobranitelja. Činjenica da je Ustav feleričan, ukazuje na to i da su brojni zakoni usvojeni u njegovim okvirima felerični", kaže Pavićević.

Ističući da Ustav ne vrši svoje osnovne funkcije i da zbog toga nisu dogovorena bazična pravila koja će važiti za sve, Pavićević kaže da je zato Srbija bez odgovora na pitanja gde su ograničenja vlasti i da su zato procesi odlučivanja u institucija prepušteni ličnostima koji imaju veliku političku moć.

"Nema odgovora ni na pitanja o identitetu, ko smo mi, šta je Srbija, a Ustav tako ne izdržava nijedan test, pa ni test vremena. Država koju imamo je nedovršena, a haosu dopinosi i sam državni vrh, koji umesto da se ponaša odgovorno i preuzme inicijativu da reši nepredvidivosti, koristi situaciju", rekao je Pavićević.

Kao primer naveo je premijera Ivicu Dačića koji je komentarišući Kosovo rekao da "se ono ne može štititi Ustavom, a ko misli da može neka ode dole sa Ustavom pod rukom".

"Politička poruka je jasna, ali tu je i politička neodgovornost. Ako tako tretirate ustav, onda posredno saopštavate da država nije uređena. Zato kao premijer bi trebalo da predložite određen korake. Ipak on to ne čini, pa se zaključuje on se vrlo dobro snalazi baš u ovakvom stanju u kome mu Ustav neće biti prepreka. Očigledno je da ga vladavina prava ne interesuje", rekao je Pavićević.

On fasadnom naziva moć institucija, ali i politiku i pravdu...

"Tužilac je mirovao godinama, a sada odjednom treba da poverujemo da je on čovek koji sprovodi akcije koje će očistiti Srbiju. Tu se vraćamo na izvore moći. Ta politička moć sada obezbeđuje da se i van ustavnih i van zakonskih okvira donose odluke i vrše razni procesi. To omogućuje da postanete najmoćnija politička ličnost, a baš to se desilo Aleksandru Vučiću", kaže Pavićevć.

Prvog potpredsednika vlade opisuje kao inteligentnog i pragmatičnog čoveka, koji je uspeo da u okviru nekadašnjeg trijumvirata Nikolić-Vučić-Dačić postane onaj sa najvećom moći.

"Pitanje je samo ka čemu će ta njegova inteligencija biti usmerena, a ja mislim da je ona usmerena ka ojačavanju moći. Sa njegove pozicije se donose najvažnije političke – da li postoji vlada, kada će biti izbori... On se predstavlja kao zagovornik vladavine prava, ali ja tu imam jedan problem, jer on u Vladi sedi pored čoveka iz svoje stranke, koji je prinazo da nije poštovao zakon i nije plaćao poreze. Zašto bih onda imao apsolutnu veru u njegovu pravdoljubivost", kaže Pavićević.

Pavićević dodaje da političari u Srbiji nisu navikli na ograničenja, već su navikli da se moć samo širi.

"Zato moramo da pokušamo da smestimo političare u neke okvire, ali ideje o vladavini prava ne mogu da dođu iz stranaka koje deluju u paralamentu, jer su sve one dovele kroz fasadne političare do fasadnosti države, politike, prava...", rekao je Pavićević i dodao da zato podržava ideju Zorana Živkovića koji osniva Novu stranku.

(Ovaj tekst je na sajt B92.net postavljen pod naslovom "Živimo u nedovršenoj državi")