Zaštita prava pacijenata

Građanska debata u Inđiji


Evropski pokret u Srbiji – Inđija organizovao je, u petak 20. aprila, u svečanoj Sali Doma zdravlja Inđija građansku debatu u okviru projekta „Moguća Srbija“. Tema debate bila je„Zaštita prava pacijenata“. Učesnici debate bili su prim. dr Vasa Petrović, direktor Doma zdravlja Inđija i predsednik Evropskog pokreta u Srbiji – Inđija, Petar Sokić u svojstvu zaštitnika prava pacijenata. Prisutan je bio i jedanbroj zaposlenih lekara i ostalog medicinskog osoblja koje je u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima. Petar Sokić je u uvodu upoznao građane sa projektom „Moguća Srbija“, njegovom svrhom i mogućnostima kojepruža građanima u procesu predlaganja mogućih rešenja za razvoj Srbije.

U uvodu jeistaknuto mesto koje pravo na prigovor ima u zaštiti prava pacijenata, preko zakonske osnove prava na prigovor u važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, do podnošenja prigovora u praksi i konkretnimmogućnostima koje pruža nezadovoljnom pacijentu. Građani učesnici ukazali su, takođe, na problem odsustva zakonskog regulisanja prava na žalbu na rad lekara u privatnoj praksi i u vezi sa tim na nepostojanje posebnog zakona koji bi celovito regulisao prava pacijenata. U toku rasprave ukazano je na činjenicu da je Republika Srbija potpisnik povelje o pravima pacijenata poznatije kao „Rimska povelja“ koja je u novembru 2002. godine ratifikovana u Briselu i tako postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Evropske unije. Skupština Srbije, međutim, do danas nije ratifikovala ovu povelju čije je drugo poglavlje u kojem je precizirano 14 prava pacijenta sastavni deo Evropskog ustava.

Direktor Doma zdravlja Inđija, prim. dr Vasa Petrović, ukazao je na ogromne pomake koji su učinjeni na unapređenju lečenja u ustanovi inđijskog Doma zdravlja, kako u pogledu tehničkih uslova tako i sveukupnog kvaliteta zdravstvenihusluga. Na osnovu ocena kvaliteta rada za prošlu godinu, Ministarstvo zdravlja je proglasilo Dom zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović„ u Inđiji za najbolju zdravstvenu ustanovu u kategoriji do 50.000 stanovnika. Međutim, i pored ovakvih rezultata i činjenice da je ustanova dobila akreditaciju na sedam godina i dalje postoji brojni problemi na relaciji sa republičkim ministarstvom u pogledu podrške i odobravanja sredstava za plate lekara specijalista potrebnih za očitavanje određenih nalaza. Direktor je podsetio na činjenicu da je u Inđiji prošlo četiri godine od nabavke skupocenog mamografa za rano očitavanje raka dojke koji skuplja prašinu zbog nedostatka sredstava za lekara koji bi očitavao nalaze. Prisutne građanke su podsetile da je „Forum žena„Inđije pokrenuo potpisivanje peticije upućene ministru zdravlja za rešenje problema plaćanja lekara. Građanke su ukazale na činjenicu da se pregled mamografom na Institutu Sremska Kamenica, najbližoj ustanovi za građane Inđije, zakazuje za šest i više meseci i da bi pregled mamografom bio olakšan i za stanovnice susednih opština Stara Pazova, Pećince, Irig i Ruma.

Rasprava je pokazala interesovanje svih učesnika u pogledu različitih pitanja odnosa lekara i pacijenta, ali i potrebe preciznijeg regulisanja oblasti finansiranja usluga primarnezdravstvene zaštite.