Ekološka akcija u Leskovcu

Radno obeležen Dan planete


Udruženja Edukacioni centar, Resurs centar i Narodni parlament obeležili su, u okviru projekta „Moguća Srbija“, Dan planete zemlje 22. aprila u Leskovcu.

U okviru akcije obeležavanja Dana planete 2012. sakupljeno je đubre, ofarbane su cevi koje deci služe za igru i zasađeno je pedeset sadnica u parku u Leskovcu. Devedeset volontera koji su učestvovali u akciji stavljalo je oznake sa svojim imenima na sadnice koje su posadili. Akcija je naišla na simpatije ljudi iz ovog naselja koji su davali podršku aktivistima.