Građanskim inicijativama do bržeg razvoja

Debata u Novom Pazaru


 

Evropski pokret u Srbiji – Novi Pazar je 18. aprila u okviru projekta “Moguća Srbija” organizovao debatu o ruralnom i urbanom razvoju Novog Pazara i okolnih naselja, sa posebnim akcentom na položaj ženske populacije. Bisera Šećeragić, predsednica EPuS – Novi Pazar, u uvodu je podsetila da se cela regija Sandžaka nije snašla u surovim tranzicionim procesima, te da razvoj u velikoj meri ograničava zapostavljena i nerazvijena putna infrastruktura. Podsetila je, takođe, da je ekonomija, čiji je jedini oslonac privatni biznis sektor, u recesiji od 2003. godine, da nema svežeg kapitala, da su male donacije jedine strane investicije, da postojeći fiskalni i bankarski sistem nije stimulativan, te da Novi Pazar ima dvostruku stopu nezaposlenosti u odnosu na prosek u Srbiji i da je, posle Priboja, drugi na rang listi po stopi nezaposlenosti.

Gost debate, sociolog dr Ksenija Petovar, ponudila je učesnicima dve teme za razgovor. Po prvoj, kako unaprediti udruživanje građana radi ostvarivanja zajedničkih interesa u različitim oblastima svakodnevnog života, ona predlaže da se istraži šta su razlozi simboličnog malog broja građana koji su uključeni u zadrugei druge oblike organizovanih formi (na šta upućuju podaci iz Strategije ruralnog razvoja), zatim da se traže dobri modeli za podsticaje zajedničkih programa seoskih zajednica, naročito onih u perifernim područjima opštine, te da se zainteresovane grupe upoznaju sa predpristupnim programima EU, programima drugih država i međunarodnih organizacija i programima koje finansijski i organizaciono podržavaju institucije u Srbiji. Po drugoj, koje su forme i modaliteti poboljšanja položaja žena u seoskim područjima, dr Petovar predlaže da se utvrdi zašto mlade žene intenzivno napuštaju seoska naselja, da se dela u sferi uzroka, a ne u sferi posledica i da se fokusira na nalaženje programakoji bi bili važni za poboljšanje uslova života žena u seoskim naseljima.

Učesnici debate (Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kulturni centar DamaD i Urban-in, kao i žene-samohrane majke ruralnim područja Grada, dobitnice 10 plastenikapo projektu KC DamaD i partnerske organizacije EPuS – Novi Pazar) bili su saglasni u generalnoj oceni da je Novi Pazar grad koji se u odnosu nanačin života žena ni malo ne razlikuje od ostalih gradova u Srbiji i da je neophodno anulirati bilo kakve predrasude o ovom kraju.