Problem nedovoljno jasnih opštinskih nadležnosti

Debata o ruralnom razvoju i životnoj sredini u Topoli


Tribinu o ruralnom razvoju i problemima vezanim za zaštitu životne sredine organizovao je 10. aprila Nepušački edukativni centar RP u Topoli. U uvodu, učesnicima je predstavljen projekat “Moguća Srbija” i predočena mogućnost da iznesu konstruktivne predloge za rešavanje problema u ovim oblastima.

Zorica Stanković iz Službe za poljoprivredu informisala je učesnike tribune o aktima koje je usvojila opština Topola, a koji tiču se razvoja poljoprivrednog sektora, veoma razvijenog na području ove opštine. Tokom debate, ukazano je na problem nadležnosti Opštine i, posebno je naglašeno, da se očekujesprovođenje restitucije, odnosno vraćanje zemljišta. Učesnici su obavešteni da su realizovane edukativne aktivnosti za poljoprivrednike o uvođenju EU standarda, primeni sredstava za zaštitu bilja i bezbednom korišćenju sredstava za zaštitu bilja.

Dušica Ilić Nedić iz Službe za zaštitu životne sredine informisalaje učesnike tribine o aktivnostima koje su realizovane uoblasti unapređenja upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji opštine Topola. Govoreno je o izgradnji reciklažnog centra za separaciju reciklabilnih frakcija iz komunalnog otpada nalokaciji postojećegsmetlišta u Topoli i o ugovoru Opštine sa ovlašćenim operaterom zasakupljanje i odvoženje elektronskog i električnog otpada.

Tokom razgovora o ovim temama, učesnici su naglašavali problem vezane za nedovoljno jasne nadležnosti Opštine