Tri promotivne akcije u Novom Pazaru

Građane najviše brine nezaposlenost


Aktivisti Evropskog pokreta u Srbiji iz Novog Pazara, uz podršku volontera Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, organizovali su promotivnu akciju projekta “Moguća Srbija”, 18. aprila od 10 do 13 časova, deljenjem promotivnog materijala na štandu ispred mosta reke Rаške kako bi se građani Novog Pazara podstakli na aktivizam i razmenili vizije o mogućim pravcima razvoja Grada.

Ovo je bila treća akcija tog tipa koju je EPuS – Novi Pazar organizovao uz podršku volontera Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Prethodno su, 7. i 10. aprila, na dve lokacije ispred mosta reke Rаške i na gradskom trgu, bili postavljeni štandovi od 11 do 15 časova, građanima je deljen promotivni materijal i predočavana mogućnost da građanskim aktivizmom i kroz ovaj i slične projekte daju viziju o mogućim pravcima razvoja grada Novog Pazara i njegove okoline.

U svojevrsnoj anketi, građani Novog Pazara pokazali su veliku spremnost da aktivistima iskažu svoja viđenja o tome koji su ključni problemi ovog grada. Građani su kao osnovni problem navodili nezaposlenost i naglašavali potrebu za pronalaženjem novih mogućnosti za zapošljavanje. zatim načina za razvoj ruralnih područja, kao i za rešavanje brojnih ekoloških problema.