Učiniti javne usluge dostupnijim na selu

Tribina u Valjevu


Tribina o dostupnosti javnih usluga na seoskom području održana je 5. aprila u galeriji Narodnog muzeja u Valjevu. Tribinu je organizovao Evropski pokret u Srbiji-Lokalno veće u Valjevu sa ekološkim udruženjem GreenBike iz Valjeva, u okviru projekta„Moguća Srbija“ koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji. Na tribini su govorili prof. dr Ksenija Petovar, profesorka (u penziji) urbane i ruralne sociologije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Aleksandar Jovanović, član Gradskog veća Grada Valjeva zadužen za koordinaciju sprovođenja Strategija ruralnog razvoja Valjeva 2012-2022. Moderator tribine bio je Vladimir Pantić, aktivista Evropskog pokreta u Valjevu.

Ova dvočasovna tribina okupila je tridesetak učesnika i predstavnike lokalnih medija (nedeljnik "Napred", Radio Valjevo, RTV Marsh, nacionalni dnevnik Pravda, Fonet). U debati su aktivno učestvovali, postavljajući pitanja i dajući komentare, predstavnici i akteri svih sektora relevantnih oblast obrazovanja, zdravlja i socijalne politike na selu, udruženja građana, privatnog sektora i predstavnici gradske administracije i ustanova kulture. Predstavnici Doma zdravlja i Patronažne službe govorili su o efektima akcije "Medicinsko selo" koja se tradicionalno sprovodi u Valjevu gde se veliki broj lekara i zdravstvenog osoblja angažuje da bi stanovnicima udaljenih sela omogućilo lekarske preglede. Zdravstveni radnici su ukazali na problem lečenja dece i bolesnika koji nemaju overene zdravstvene knjižice što im, po njihovom mišljenju, nezakonito uskraćuje lokalni fond zdravstvenog osiguranja. Ukazano je da su deca na selu nedovoljno obuhvaćena uslugama obdaništa i zaključeno da ovde ima mesta za privatnu inicijativu. Dr Ksenija Petovar naglasila da lokalne vlasti treba da omoguće i državnom i privatnim obdaništima da rade pod istim uslovima, da bi sva deca zainteresovana za obdanište bila uključena u predškolsko obrazovanje. Pedagog iz OŠ "Prota Mateja Nenadović" iz sela Brankovine je ukazala na problem niskog kvaliteta obrazovanja seoske dece, njihovih niskih očekivanja i nedovoljne motivacije nastavnika.

Dr Petovar je naglasila potrebu poboljšanja položaja žena na selu, posebno po pitanju sticanja imovine i nasleđivanja, što može biti ključno za promenu nepovoljne polne strukture u valjevskim selima. Svetlana Janković Beljanski, iz Društva za cerebralnu paralizu, naglasila je posebno težak položaj dece sa sela koja su invalidna i da oni najčešće ne završe ni osnovnu školu. Dodala je da lokalna strategija ruralnog razvoja ne prepoznaje ovu ugroženu kategoriju. Aleksandar Jovanović, koordinator lokalne strategije ruralnog razvoja, rekao je da je važno da se istraje ne realizaciji prioriteta strategije, da je strategija nedavno usvojena, da je prvi put da se utvrđuju konkretne odgovornosti pojedinaca i organizacija za njenu realizaciju i da su dobrodošle sve ideje, doprinosi i partnerstva. Zajednički zaključak je da je udruživanje svih aktera presudno za stvaranje promena u svim oblastima, kao i zajednički rad i pritisak na lokalne vlasti da ispunjavaju svoje dužnosti.

Učiniti javne usluge dostupnijim na seoskom području Učiniti javne usluge dostupnijim na seoskom području Učiniti javne usluge dostupnijim na seoskom području Učiniti javne usluge dostupnijim na seoskom području Učiniti javne usluge dostupnijim na seoskom području Učiniti javne usluge dostupnijim na seoskom području