Prezentovana Strategija obrazovanja 2020

Javna debata u Kraljevu


Javna debata na temu “Reforma obrazovanja u Srbiji” na kojoj je prezentovana Strategija obrazovanja do 2020. godine održana je 26. aprila u Kraljevu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji.

Debata je organizovana u okviru projekta “Moguća Srbija”, koji podrazumeva set aktivnosti sa osnovnim ciljem da edukuje, motiviše i uključi građane i stručnjake u proces predlaganja mogućih i održivih rešenja za razvoj Srbije.

Prilog o ovoj debati je moguće pogledati ovde:

http://www.katv.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=634:evropski-pokret-strategija-obrazovanja&catid=53:tv-prilozi-u-aprilu&Itemid=18