Debata o životnoj sredini i ruralnom razvoju

“Moguća Srbija” u opštini Rekovac


Nepušački edukativni centar RP je 24. aprila organizovao javnu debatu o stanju životne sredine i mogućnostima ruralnog razvoja u opštini Rekovac. U uvodnom delu je predstavljen projekat "Moguća Srbija" i definisani su ciljevi kojima se promoviše aktivno učešće građana u davanju inicijativa i predloga za rešavanje problema na teritoriji ove opštine.

Učesnici u debati su ocenili da je “životna sredina očuvana, pre svega zbog toga što trenutno na teritoriji Rekovca nema fabrika koje rade”. Ukazano je na probleme u vezi sa zagađivanjem zemljišta, vode i vazduha, kao posledicom neadekvatne upotrebe sredstava za zaštitu bilja. Mirjana Cvetković, ekonomski menadžer iz Rekovca, istakla je da bi mladi sopstvenim ulaganjem u poljoprivredu, naročito ako su nezaposlena lica, trebalo da ukažu ostalima “da je ipak bolje raditi na poljoprivredi nego samo podržavati tezu da se ‘poljoprivreda ne isplati’ i ne raditi ništa”.  Raspravljano je o tome da li postoji pravo vreme za temu zaštite životne sredine i konstatovano da bi, u situaciji kada je opšte mišljenje da nedostaje novca, trebalo tražiti rešenja koja zahtevaju mala ulaganja, a mogu višestruko da budu korisna za generacije koje dolaze i kvalitet životne sredine koji im ostavljaju sadašnje generacije.

Milena Blagojević iz organizacije NEC RP je predstavila zaključke sa prethodnih radionica u Rekovcu, vezanih za zaštitu životne sredine u poljoprivredi . Naglasila je da je neophodna edukacija poljoprivrednika, ali i zainteresovanost poljoprivrednika za ponuđena rešenja. Konstatovano je da se poljoprivredom uglavnom bave staračka domaćinstva i da je malo mladih koji se odlučuju za poljoprivredu. U tom smislu je naglašeno da su veliki problemi plasman poljoprivrednih proizvoda i nedovoljna ulaganja države u poljoprivredu. Konstatovano je da je mlade sve teže zadržati na selu, obzirom da nemaju iste uslove kao u gradu, počev od male dostupnosti informacija, nedostatka brzog interneta ili elementarnog organizovanog prevoza.