Problem za pokretanje ekonomije

svež kapital i kako ga privući

 

Ustanova koja treba da donese predloženu politiku ili na koju se odnosi problem?

Lokalna samouprava (Opština) u saradnji sa Republičkim organima

Dozvole za investiciono ulaganje i promena namene zemljišta.

 

Opis predloga javne politike? Cilj predložene politike? Odnos koristi i troškova predložene politike?

Najveći problem za pokretanje ekonomije u jednoj državi je svež kapital i kako ga privući. Sa ovim problemom se suočavaju sve zemlje sveta. Bez obzira na ovaj deficit svežeg kapitala kod institucionalnih investitora, kod građana Srbije se u slamaricama nalazi oko tri milijarde Evra spremnih za investiranje ukoliko im se ponudi relativno siguran način investiranja  koji bi im omogućio izvesniju budućnost. 

Zašto građani ne ulažu taj novac i ne pomognu sebi i državi?

Do odgovora na ovo pitanje sam došao razgovarajući sa nekoliko drugova koji poseduju izvestan višak kapitala i koji bi rado uložili, ali nemaju ideju kako ga uložiti jer ulaganje u kafić ili minimarket, butik  ili stan koji bi rentirali nije više isplativo i tržište je prezasićeno.

Međutim kada sam im spomenuo ideju o izgradnji solarne elektrane u vrednosti od 30.000 Evra koja bi godišnje donosila prihoda u vrednosti oko 5000 evra svi su se složili da bi rado uložili novac u to, ali odmah su se uplašili od pomisli da je za to potrebno da se dobije mnoštvo dozvola i da postoji mogućnost da ako pokušaju da krenu u taj posao, da će im se desiti  da  ih neki opštinar sa nekom glupom odredbom odbije i da će im ceo posao propasti zajedno sa uloženim trudom i novcem. 

Zbog ovoga Opštine bi trebale da obezbede sve uslove za izgradnju solarnih  parkova, u kojima bi pojedinci mogli da grade i postavljaju panele prema unapred definisanim pravilima.

Uslovi koje bi opštine trebale da obezbede su:

Obezbeđivanje adekvatnog zemljišta

Obezbeđivanje svih potrebnih dozvola i saglasnosti od strane nadležnih institucija

Obezbeđivanje pravne pomoći prilikom potpisivanja ugovora sa kupcem el. energije (EPS)

Prilikom izgradnje parka tačno bi se definisalo ko je vlasnik kog dela parka, koliko panela može da postavi na svom delu i kako ih mora postaviti, pri tome svako bi posedovao svoje pojedinačno brojilo. Ovo je možda i najvažniji deo celog projekta jel svako bi brinuo o svom i bio bi zainteresovan da što efikasnije radi.

Opštine bi dakle zainteresovanim investitorima ponudile model iinvestiranja ’’Ključ u ruke’’.

Na investitoru bi bilo samo da nabavi opremu i da je postavi prema unapred definisanim pravilima.

Opština bi kao sredstvo obezbeđenja potpisala takav ugovor sa investitorom da ukoliko u predviđenom roku od 6 meseci ne počne sa izgradnjom i roku od godinu i 6 meseci ne završi izgradnju oduzme dodeljeno zemljište i dodeli drugom zainteresovanom investitoru.

Pomenuta računica u kojoj sam naveo da na uloženih 30.000 evra u solarne panele možete očekivati prihod od 5000 evra je dobijena na osnovu reportaže koja je objavljena u dnevniku II gde je izvesni investitor iz srbije već uložio novac u ovaj vid posla.

Ova računica je veoma izvesna samo u slučaju da se opštine odreknu od mogućnosti bilo kakve zarade na investitorima.

Zemljište koje bi se odredilo za ovakve namene je veoma jeftino jer ne mora biti blizu važnih saobraćajnica i po pravilu ne bi trebalo biti plodno zemljište. Cena ovakvog zemljišta u srbiji je oko 3000 evra po hektaru, a u nekim opštinama i manje. Što je sasvim dovoljno za izgradnju parka na kom bi se moglo naći 16 parcela za šesnaest potencijalnih investitora.

Praktično najveći trošak koji bi opština podnela je trošak izrade projektne dokumentacije i davanja saglasnosti.

Kao rezultat ovakvih projekata dobili bismo veći broj malih proizvođača el.energije koji bi plaćali porez i ostvarili samozaposlenje, a pri tome bi država smanjila energetsku zavisnost od uvoza i smanjila budžetski deficit. Kao sekundarni efekat izgradnje ovakvih parkova podstakla bi se domaća građevinska industrija kao i industrija koja bi proizvodila  solarne panele i repromaterijal. A kao tercijarni efekat ovakvog investiranja razvila bi se svest i širilo bi se znanje o prednostima solarne energije kod građana, što bi ih navelo da prilikom izgradnje kuća i stambenih objekata razmišljaju u mogućnostima upotrebe solarne energije u domaćinstvu što opet dovodi do ušteda na državnom nivou. 

Ovaj model bi se mogao primeniti i na proizvođače električne enerije iz energije vetra i hidropotencijala. Iako je kod vetro elektrana najisplativije napraviti velike vetrenjače koje zahtevaju znatno veću investiciju, mali pogoni bi značajno doprineli ukupnoj energetskoj slici Srbije.Ostavite komentar


Molimo vas unesite tražene informacije u sva navedena polja kako biste uspešno poslali komentar. Vaša email adresa neće biti objavljena ukoliko vaš komentar bude odobren od strane administartora. Komentari koji su uvredljivi ili u kojima je prisutan jezik mržnje neće biti odobreni.
Prevucite dugme na desno da biste omogućili slanje!
Otključaj


Komentari čitalaca


Miroslav Jović

Ovom modelu, autora Srdjana Nikolića, treba dati punu podršku, da se pokaže u konkretnim opštinama, pa bi se videlo koliko takvih - naprednih - lokalnih samouprava realno ima danas u Srbiji.Podstakao bih autora, ali i sam Evropski pokret u Srbiji, da tamo gde ima aktivna lokalna veća kao udruženja gradjana, pokrene široku aktivnost i diskusije među imenovanim akterima, a prvenstveno sa lokalnom samoupravom. Smatram da bi bilo najbolje, sve pomenuto povezati u projektni predlog i tražiti pomoć razvijenih država EU - onih koje imaju uspeha u realizaciji ovakvog modela investiranja u oblasti energetike. Ovde bih pomenuo, da ima slobodnih finansijskih sredstava i u srpskoj dijaspori.Postavlja se pitanje povezivanja domaćih, naučnih ljudskih resursa i finansijskih sredstava iz dijaspore, sa jedne strane i konkretne lokalne samouprave sa druge strane. Znam da je sada formirana nova lokalna vlast i pošto je početni period vlasti, potrebno je videti koliko je njih sposobno da dugoročno sagleda život svojih sugrađana sa ovakvom postavkom vlasti pa da se svom snagom baci na realizaciju onoga što je autor gore navedenog teksta izneo kao red događanja.


Janko

Problem ekonomije je u pljacki.Nacionalizam je samo maska za pljacku.Nacije su izmisljene da bi njihovi vladari mogli lakse da ih pljackaju. Vojvodini treba dati nezavisnost ili federativnu republiku,i proglasiti uredjenje radnicko socijaldemokratsko i gradjansko uredjenje.