Uštede u opštinskoj upravi Apatin

smanjenje broja zaposlenih na realno potreban broj

 

Ustanova koja treba da donese predloženu politiku ili na koju se odnosi problem?

-Uštede u opštinskoj upravi Apatin, smanjenje broja zaposlenih na realno potreban broj. Normativ u EU je jedan zaposlen na 1000 stanovnika. Opština Apatin ima 107 zaposlenih, a 28.654 stanovnika. Bruto plate iznose 81,852,000 din. Ukoliko bi se broj radnika sveo na 30-35 zaposlenih bruto plate bi se smanjile za preko 50% što bi donelo uštedu od oko 40,000,000 din.

-Smanjenje dotacija za nevladine organizacije. Dotacije planirane za NVO u 2012. Iznose 50,187,000 din. Uštedama na dotacijama za NVO može da se uštedi i preko 20% što bi napravilo prostor od još 10,000,000 din.

-Smanjenje broja studentskih stipendija. Opština Apatin 2012. godine stipendira 184 studenta sa 7000 din. Stipendije ukupno iznose 15,456,000 din. Ukoliko se svede ovaj broj na 40-50 stipendija za najbolje studente i deficitarne ušteda bi iznosila oko 10,000,000 din.

-Preraspodela sredstava u budžetu sa potrošačkih stavki na investicione.

-Budžet opštine Apatin za 2012. Iznosi 799,778,000 din

 

Rešenje problema

Ukupne uštede 60,000,000 din ili 7,5% budžeta.

U ovom planu je navedeno samo nekoliko stavki iz realnog budžeta koje mogu da se preraspodele na bolje i kvalitetnije pozicije, u investicije.

Opština Apatin poseduje zemljište pogodno za industrijsku zonu koje može da se ponudi investitorima besplatno, takodje opština može da se odrekne dela koji bi primala na ime poreza na korišćenje zemljišta na 3 ili 5 god. Sa gore navedenim uštedama može da se premira svako novootvoreno radno mesto sa po 2,000 eura, ali isključivo  preduzeća koja bi zapošljavala više od 20 radnika, što bi teoretski značilo 300 novih radnih mesta godišnje iz ovog projekta. Takođe opština bi finansirala iz svojih izvora i komunalne priključke za investitore.

Opštinska uprava bi morala da poseduje stručan tim od 3-5 ljudi koji bi se bavili investicijama. Njihov zadatak bi bio obilaženje sajmova investicija po evropi gde bi investitorima predočili pogodnosti ulaganja u opštinu. Takodje ovaj tim bi imao i obavezu praćenja preduzeća koja se spremaju da ulažu u nova radna mesta i automatsko kontaktiranje sa njima bi im bila obaveza.

Opština bi povratila sva uložena sredstva za nekoliko godina na osnovu poreza na dohodak.Ostavite komentar


Molimo vas unesite tražene informacije u sva navedena polja kako biste uspešno poslali komentar. Vaša email adresa neće biti objavljena ukoliko vaš komentar bude odobren od strane administartora. Komentari koji su uvredljivi ili u kojima je prisutan jezik mržnje neće biti odobreni.
Prevucite dugme na desno da biste omogućili slanje!
Otključaj


Komentari čitalaca


Filip Blekić

mislim da je otpuštanje radnika i smanjivanje plata prava stvar koja se treba uraditi kako bi "opština" više uštedela.


Danja

Ograničiti opštinske telefonske račune na 1500 dinara kao u Jagodini.