Uticaj Kancelarija za evropske integracije u procesu obrazovanja

nedostaci i unapredjenja

 

Ustanova koja treba da donese predloženu politiku ili na koju se odnosi problem?

 Kancelarija za evropske integracije

Preko Kancelarije za pridruživanje EU uz podršku domaćih i stranih fondova obučavaju se državni službenici, predstavnici nevladinog sektora, privrede, prosvete i dr. Slično je i u drugim zemljama u tranziciji. Ovde se ne spore rezultati dosadašnjih obuka, ali postoji potreba da se istaknu i neki evidentni nedostaci:

-       sužen krug kadrova koji se obučavaju

-       predodređenost onih koji se obučavaju za određene poslove snižava njihovu motivaciju za sticanjem znanja

-       odsustvo konkurencije, jer obučeni će stalno poboljšavati svoju poziciju nad neobučenima, bez obzira da li su ovi drugi sposobniji

-       odsustvo izbora najboljih putem nadmetanja, diskriminacija

-       seminari su skupi s obzirom na broj obučenih koji se dobija tim putem

 

Opis predloga javne politike? Cilj predložene politike? Odnos koristi i troškova predložene politike?

Predlog predviđa uvođenje „EU sertifikata“ (ad hoc naziv) u Srbiji. Predviđaju se sledeći stepeni: Osnovni, Stručni A i B. Osnovni bi bio opšteg karaktera i imao bi ulogu pretkvalifikacije. Ostala dva bila bi predmet posebnog projekta.

Osnovni bi se sticao testiranjem kandidata iz oblasti: opšteg znanja, poznavanja EU, psihološkog testa, stranih jezika, rada na računaru. Kandidati bi se prijavljivali slobodno podnoseći CV u duhu dosadašnje prakse. Sertifikat bi se izdavao onima koji osvoje predviđeni broj poena i bio bi zvanično priznat slično kao MS Windows, Word i dr. Testiranje bi se obavljalo u svim gradovima/opštinama Srbije.

Na ovaj način bi se prevazišli gore pomenuti nedostaci sa sledećim rezultatima:

  1. Naglo bi poraslo interesovanje za sticanje znanja domaćih kadrova o EU integracijama (Internet, razne publikacije i dr.)
  2. Dobila bi se dragocena baza podataka o kadrovima, relevantnim za EU integracije sa čitave teritorije Srbije.
  3. Ubrzanje sticanja potrebnih znanja učinilo bi Srbiju prestižnom među zemljama uokruženju, naročito ukoliko i te zemlje preuzmu ideju „EU sertifikata“


Ostavite komentar


Molimo vas unesite tražene informacije u sva navedena polja kako biste uspešno poslali komentar. Vaša email adresa neće biti objavljena ukoliko vaš komentar bude odobren od strane administartora. Komentari koji su uvredljivi ili u kojima je prisutan jezik mržnje neće biti odobreni.
Prevucite dugme na desno da biste omogućili slanje!
Otključaj


Komentari čitalaca


Za ovaj članak još uvek nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.