Najbolji predlozi građana sa konkursa "Moguće Srbije"

Za 15 najboljih radova nagrađeno 14 građana Srbije iz Beograda, Novog Sada, Kladova, Niša, Prijepolja i Apatina Na konkurs projekta "Moguća Srbija", koji je bio otvoren do 13. maja, prijavljena su 103 rada. Stručni žiri je napravio uži izbor radova, koji su od 4. avgusta postavljeni na sajt Mogucasrbija.rs i izloženi na javnu diskusiju zaključenu 10. septembra. U drugom krugu rada, stručni žiri je, uzimajući u obzir i mišljenja i stavove iz javne diskusije, odlučio da nagradi 15 radova. Nagrađeni su...
Opširnije...

Pristigli radovi

 • Korupcija u obrazovanju Korupcija i borba protiv korupcije se ne mogu posmatrati kao izolovane pojave i procesi Prema ranijim istrazivanjima 87% ispitivanih studenata je dalo informaciju da u visokoobrazovnom sistemu Srbije postoji sumnja na neki od oblika korupcije. Ujedno u toku su policijske is...
 • Prevare na tržištu nekretnina Gradjevinska inspekcija ne radi svoj posao Dešava se da pri kupovini stanova kupac stana u izgradnji bude prevaren. Da bi uspeo da izadje na kraj i useli se treba da bude pravni ekspert i da ima veze na sve strane. Zašto, ako smo n...
 • Korupcija u zdravstvu Najveći broj pacijenata nije ni svestan šta sve podrazumeva korupcija u zdravstvu Ministarstvo zdravlja, domovi zdravlja, bolnice i druge zdravstvene ustanove, zdravstvena inspekcija i drugi nadležni su ustanove koje bi trebalo da reše problem....
 • Ombudsman kao nestranačka ličnost Zaštitnik građana i zamenici Zaštitnika građana ne mogu biti članovi političke partije Ustanova na koju se odnosi problem je ustanova Ombudsmana, odnosno Zaštitnika građana. Naime, prema Zakonu o zaštitniku građana donesenim 2005. godine, član 9. stav b), Zaštitnik građ...
 • Korupcija prilikom zapošljavanja Svima su, pod jednakim uslovima, dostupna sva radna mesta Veliki problem našeg društva jeste problem koji se javlja prilikom zapošljavanja, odnosno nepoštovanje Ustava Republike Srbije (član 60. stav 3), a to je: Svima su, pod jednakim uslovim...
 • Nedovoljna konkurentnost Uspostavljanje online platforme SerbiaB2B Nedovoljna konkurentnost, korupcija, teško nalaženje novih klijenata (tržišta) i sl. Ustanova koja treba da donese predloženu politiku ili na koju se odnosi problem je Ministarstvo ekon...
 • Politika elektronskog zdravstva Problem dostupnosti i pravovremenog pružanja zdravstvenih usluga Pacijent je pasivni objekat u procesu sopstvenog lečenja. Papir, kao nosilac zdravstvenih informacija, se mora fizički prenositi od lekara do lekara, od jedne ustanove do druge, sa šalter...
 • Uvodjenje sistema BERZE RADA 65+ Organizovana ponuda rada korisnika PIO fonda Evropska gerontološka istraživanja potvrđuju kako će ubrzanim starenjem stanovništva,najvećim dostignućem XX veka,doći do izrazite pojave ciljnih grupa funkcionalno starijih ljudi i ...
 • Jačanje industrijskog sistema Nema uspešne ekonomije niti bogate države, bez podjednako uspešne industrije U sam vrh prioriteta rada nove Vlade treba da bude reindustrijalizacija i stvaranje jakog korpusa tehnoloških i inženjerskih znanja. Evropa razume tehnologiju i tehnološki razvoj kao klju...
 • Zelena oaza za Novi Beograd Prostor za sport, rekreaciju i Park za kućne ljubimce Na Novom Beogradu u bloku 8, uvučeno između zgrada nalazi se neiskorišćena površina (potvrđeno urbanističkim planom) koja bi mogla da se pretvori u oazu za nekoliko hiljada ljudi koji...
 • Saobraćaj sa evropskim susedima Unapredjenje i razvoj Treba iskoristiti EU fondove za saradnju sa susedimaneclanicama da se prugaNiš-Zajecar-Negotin-Prahovo poveže sa prugom Sofija-Vidin, koja sedalje povezuje sa rumunskim železnicama novim ...
 • Pravilnik o linijskom saobraćaju izmedju Srbije i Crne Gore spoljna politika Republike Srbije da bude u službi građana i njihovim potrebama Prijepolje i Pljevlja su dve pogranične opštine između Srbije i Crne Gore.Udaljenost je 35 kilometara između dve pogranične opštine.Građani Prijepolja i Pljevalja povezani su rodbins...
 • Unapredjenje organske poljoprivredne proizvodnje Uredba o subvencijama na osnovu Zakona o organskoj proizvodnji i prateceg Pravilnika Trenutna javna politika za unapredjenje POLJOPRIVREDE ne uzima u obzir ekoloske principe i odrzivi razvoj. Naprotiv, forsira se intenzivna poljoprivredna proizvodnja koja podrazumeva upotreb...
 • Problem staklene ambalaže u Srbiji Rešenje reciklaže Svi proizvođači u Srbiji (osim dela proizvoda pivara) sva alkoholna i bezalkoholna pića pakuju u staklenu ambalažu koja je nepovratna. Ranije, sva staklena ambalaža je bila povratna, ta...
 • Saobraćaj kao glavni zagadjivač kontrola vozila kao rešenje Poznato nam je koliko motorna vozila, a posebno neki kamioni i autobusi, zagađuju vazduh koji udišemo. Ne znam kako mnogi od njih prolaze tehnički pregled, ali kad vidim oblak dima koji o...
 • Skupština opštine Veliko Gradište strategija razvoja Veliko Gradište je varošica koja se nalazi u istočnoj Srbiji na obalama Dunava, Srebrnog jezera i reke Pek. Na samo 130 km od glavnog grada Srbije, sa svojim vikend naseljem Beli Bagerem,...
 • Pančevo - izmedju Beograda i Vojvodine specijalne veze: u transportu, lučkom kapacitetu i korišćenju zemljišta. Grad Pančevo gravitira ka Beogradu, a nalazi se u Vojvodini što neretko dovodi do konflikta sa pokrajinskom administracijom, a na štetu građana Pančeva i Beograda....
 • Obrazovanje seoskog stanovništva Rešenje za probleme obrazovanja odraslog stanovništva i definisanje uloge neformalnog obrazovanja Obrazovanje seoskog stanovništva u Srbiji je u velikoj meri zapostavljeno u prethodnim decenijama i substandardnog je kvaliteta u odnosu na uslove obrazovanja u gradskim naseljima. Pored to...
 • Primena Zakona o planiranju i izgradnji Formiranje komisije ministarstva za sprovodjenje zakona Problem koji koči ruralni i urbani razvoj jeste primena Zakona o planiranju i izgradnji, kojim se definišu pravila u oblasti građevinarstva ali i u drugim oblastima koje su značajne za r...
 • Stimulacija zelenih projekata ZELENA FILOZOFIJA ODRŽIVE GRADNJE I ZDRAVOG ZIVLJENJA Živimo u svetu u kojem se svakodnevno povećavaju enegretske potrebe, a istovremeno nekontrolisano troše skromne rezerve fosilnih goriva. Više od pola ukupno utrošene energije otpada na ...
 • Problem parkiranja Kako sprečiti bahato parkiranje na trotoarima i zelenim površinama Koliko često smo se provlačili između vozila parkiranih po trotoarima. Ne smem ni da pomislim kako se osećaju majke sa decom u kolicima ili invalidi, koji ne mogu da prođu trotoarom, pa...
 • Skupština stanara organizovanje i prikupljanje sredstava Do sada sam živeo u dve zgrade i obe su imale sličan problem u pogledu organizovanja stanara, naročito kada je potrebno izdvojiti pare zarad nekog posla. Osim poteškoća oko postizanja d...
 • Zakon o socijalnim zadrugama osnivanje „ženskih“ zadruga na selima udaljenim do 100 km Potrebna je aktivnost lokalnih vlasti koje bi zajedno sa ministarstvom poljoprivrede pokušale da ne obstruiraju procese. Donošenje Zakona iz oblasti ekologije koji bi svojim pozitivnim sta...
 • Problem za pokretanje ekonomije svež kapital i kako ga privući Najveći problem za pokretanje ekonomije u jednoj državi je svež kapital i kako ga privući. Sa ovim problemom se suočavaju sve zemlje sveta. Bez obzira na ovaj deficit svežeg kapitala k...
 • Neadekvatan i nedovoljan visokoobrazovani kadar Problimi od kojih treba da se krene u oporavak srpske ekonomije problemima kojim bih se ja prvo pozabavila u sferi ekonomije su: neadekvatan i nedovoljn visokoobrazovani kadar, neuvodjenje elektronskog placanja na svim mestima gde je to moguce i ukidanje...
 • Uštede u opštinskoj upravi Apatin smanjenje broja zaposlenih na realno potreban broj Normativ u EU je jedan zaposlen na 1000 stanovnika. Opština Apatin ima 107 zaposlenih, a 28.654 stanovnika. Bruto plate iznose 81,852,000 din. Ukoliko bi se broj radnika sveo na 30-35 zapos...
 • Nedovoljna konkurentnost Nedovoljna konkurentnost, korupcija, teško nalaženje novih klijenata Uspostavljanje online platforme SerbiaB2B, koji bi se koristio kao portal gde bi registrovane firme (APR) mogle da trguju između sebe i sa javnim institucijama. Portal bi funkcionisao tako ...
 • Prenošenje znanja Problem nastavničkog kadra sa prenošenjem znanja Prilikom svog studiranja sam primetio da pojedini profesori, a naročito nova generacija asistenata nije edukovana u smislu prezentacije i prenošenja znanja studentima. ...
 • Nastavni program i ocenjivanje nastavnickog kadra Način razmisljanja i učenja put do uspešnih Pisa testova Svedoci smo slabog uspeha naših učenika na Pisa-testiranjima. Smatram da je problem u nastavnim programima. Udžbenici su preobimni, pisani su sa previše detalja koje đaci ne mogu da zap...
 • Inkluzija kao proces obrazovanja socijalizacija, integracija, inkluzija Svi napred navedeni argumenti vaze i za SAME RODITELJE. Isti se ,veoma cesto,osecaju neprijatno,suvise brizno,uplaseno....Cesto su zatecenei i ne mogu da se sami snadju,narocito ako ...
 • Prekvalifikacija stimulacija preduzeća za pomoć u prekvalifikaciji radne snage Postavljanje modela koji bi omogućavao nezposlenima prijavljenim u nacionalnoj službi za zapošljavanje prekfalifikaciju po sledećem modelu. Svaka zanatska radnja koja je zainteresovana d...
 • Uticaj Kancelarija za evropske integracije u procesu obrazovanja nedostaci i unapredjenja Preko Kancelarije za pridruživanje EU uz podršku domaćih i stranih fondova obučavaju se državni službenici, predstavnici nevladinog sektora, privrede, prosvete i dr. Slično je i u dru...
 • Vaspitno-obrazovni program savremenost, funkcionalnost i životna i socijalna relevantnost. Vaspitno-obrazovni programi treba da budu revidirani kako bi se obezbedila njihova savremenost, funkcionalnost i životna i socijalna relevantnost. Ustanova na koju se odnose promene su upra...
 • Osnovno obrazovanje Dokumentovanje procesa nastave Osnovno obrazovanje je neefikasno. Na osnovu domaćih i stranih istraživanja, učenici osnovnih škola ne stiču neophodni minimum znanja. U legitimnoj nameri da zaštiti učenike, država ...
 • Ministarstvo pravde Smanjenje troškova Smatram da je za pocetak regulisanja srpske ekonomije potrebno sagledati narocito bespotrebne troskove.Trosak koju cu navesti predstavlja samo jedan u „moru“razlicitih,na prvi pogled ne...
 • Reforma šalterskog sistema Šalterski službenici kao glavni faktor lošeg upravljanja Nije nepoznanicada je odlazak na šalter veoma fustrirajuće iskustvo: dugo traje, šetnja od šaltera do šaltera, nepotpuna dokumenta, potrebna dokumenta se traže na više šaltera u razl...
 • Upoznavanje građana sa njihovim pravima Povodom sistemskog nepoštovanja Izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021. Problem na koji ukazujem odnosi se na sistemsko nepoštovanje Izmena i dopuna Generalnog plana Beograda 2021. Faza 2 (Izmena i dopuna GP 272006.),("Službeni list grada Beograda" br. 63/2009...
 • Panel “Моguće Srbije” o radu nove Vlade Srbije Evropski pokret u Srbiji organizovao je u beogradskom Medija centru panel diskusiju “Моguća Srbija – osvrt na urađeno i pogled na moguće“. Devet stručnih saradnika EPuS-a predstavilo je analize dosadašnjeg rada i očekivanja od Vlade Srbije u sledećoj godini.
  O nama Internet portal Moguća Srbija namenjen je poboljšanju javne politike. Svrha javne politike je da poboljša kvalitet i dostupnost javnih dobara. Prilike za ekonomski razvoj, obrazovanje i zapošljavanje, dobra uprava i socijalna politika; zdrava životna sredina, dostupna i jeftina energija, zdrava voda, pristup slobodnom tržitu, su javna dobra od najvećeg značaja. Pored toga, pogodni međunarodni odnosi i dobro postavljeni odnosi ruralnih i urbanih prostora u samoj državi doprinose razvoju i kvalitetu ovih javnih dobara. Ovaj portal je namenjen da informiše javnu politiku i da ponudi inovaciju: ideje o budućnosti kojima se javna politika može rukovoditi. Mada je budućnost pre stvar verovanja nego nauke, nije loše da naša verovanja o budućnosti budu zasnovana na znanju i iskustvu koje nam je dostupno ili do koga se može doći uz minimalni trošak. Ovde je učinjen napor da se smanji trošak dostupnosti znanja i iskustva o najznačajnijim oblastima javne politike i javnih dobara. Sam portal nudi jednostavan pristup do značajnih dokumenata, građanskih inicijativa, programa, ilustracija, vesti i komentara.
  Opširnije o projektu O konkursu Više od decenije Srbija se nalazi na putu promena ka boljem društvu. Konačno odredište jeste Evropska unija – klub modernih i demokratskih država sa stabilnim i održivim privrednim sistemima. Socijalno - ekonomska devastacija, pojačana svetskom ekonomskom krizom, izrodila je osećaj nezadovoljstva i zapitanost građana Srbije o pravcu kojim ide država Srbija. Ovog proleća, vladajuće političke strukture na lokalnom i nacionalnom nivou su ponovo na ispitu, a čini se da građani “ne vide svetlo na kraju tunela”, odnosno da sumnjaju u put kojim ih vodi politička elita u Srbiji. Taj put nazivamo javnom politikom. Definisanje javne politike podrazumeva način na koji vladajuća politička struktura upravlja postojećim resursima u jednoj zemlji radi postizanja poželjnih socijalno – ekonomskih ciljeva koje podržava većina građana. Sumnja u trenutne pravce definisanja i realizacije javnih politika ne sme da ima za posledicu pasivnost građana i samoisključivanje iz uticanja na donosioce političkih odluka.
  Opširnije o konkursu
  Lokalne aktivnosti Ko su partneri “Moguće Srbije” 28 organizacija iz 20 gradova Srbije
  Uloga javnosti u donošenju energetske politike Javna debata u Prijepolju
  Ka građanskim inicijativama Ulična akcija u Novom Sadu
  Unaprediti dijalog lokalne samouprave i preduzetnika Javna debata u Vrbasu
  Programi političkih partija u Srbiji

  Kakav je doktor